Arrangert av:

Logo

Romerikslekene
 
J-12 Høyde 
Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat:
1 592 Hedvig Kallåk Tyrving IL 1,45
 
1,25
o
1,30
o
1,35
o
1,40
xo
1,45
xo
1,47
xxx
2 683 Hedda Berglund Vestby IL 1,35
 
1,10
o
1,15
o
1,20
o
1,25
o
1,30
o
1,35
xo
1,40
xxx
3 455 Oda Schatvet Romerike Friidrett 1,35
 
1,00
o
1,05
o
1,10
o
1,15
o
1,20
o
1,25
o
1,30
xo
1,35
xxo
1,40
xxx
4 442 Kjersti Nicoline Lilleby Romerike Friidrett 1,30
 
1,00
o
1,05
o
1,10
o
1,15
o
1,20
o
1,25
o
1,30
o
1,35
xxx
5 439 Kathrine Thonvald Romerike Friidrett 1,30
 
1,00
o
1,05
o
1,10
o
1,15
o
1,20
o
1,25
xo
1,30
xo
1,35
xxx
6 445 Linnea Ng Romerike Friidrett 1,30
 
1,00
o
1,05
o
1,10
o
1,15
o
1,20
o
1,25
o
1,30
xxo
1,35
xxx
7 508 Martine Bjugan Aam Ski IL Friidrett 1,30
 
1,05
o
1,10
xo
1,15
o
1,20
o
1,25
o
1,30
xxo
1,35
xxx
8 254 Ida Damsleth Lambertseter IF 1,25
 
1,00
o
1,05
o
1,10
o
1,15
o
1,20
xo
1,25
xo
1,30
xxx
9 221 Saveetha Satkunananthan Høybråten og Stovner IL - Friidrett 1,20
 
1,10
xo
1,15
xxo
1,20
xo
1,25
xxx
10 341 Hekla Henriksdottir Merckoll Nesøya IL 1,20
 
1,05
o
1,10
o
1,15
o
1,20
xxo
1,25
xxx
11 255 Isabella Alida Indrebø Lambertseter IF 1,15
 
1,05
o
1,10
o
1,15
xo
1,20
xxx
12 390 Adele Hammer Nordre Eidsvoll IL 1,15
 
1,00
o
1,05
o
1,10
xo
1,15
xo
1,20
xxx
12 422 Alma Bakken Thomassen Romerike Friidrett 1,15
 
1,00
o
1,05
xo
1,10
o
1,15
xo
1,20
xxx
FriRes - Friidrettens Resultatsystem
Tjenesten levert av AndRo Data AS